Foredrag-/Temaaften med Dorthe Hølck

Se her hvem Dorthe Hølck er: www.dorthehoelck.dk

Dato: 31/1-2018

Kl. 18.30-21.00

Sted: Krabbeshus Heldagsskole i Skive.

Pris: Medlemmer 50 kr., ikke medlemmer 100 kr.

Tilmelding senest d. 25/1-2018 til formand@kredslimfjord.dk, eller sms: 42797196

Kredslimfjord sørge for kaffe og kage

Indhold for aftenen

Temaaften onsdag den 31 januar 2018 kl. 18.30 – 21.00 med Dorthe Hölck

På denne aften har vi fokus mod, hvordan jeres børn kan få livskvalitet i deres ungdoms-og

voksenliv. I en forståelse af, at dette vil forudsætte en særlig indsats, vil jeg med dette tema

forsøge, at inspirere og give jer indsigt i centrale elementer i den proces.

Følgende områder vil være afsættet for aftenens oplæg:

o Vigtigheden af, at vi støtter den unge i at få en god selvforståelse og selvindsigt i, hvad
autismen betyder for ungdomslivet.

o Hvordan kan omgivelserne støtte i en identitetsdannelse, der bygger på anerkendelse og
muligheder?

o Hvordan kan vi undgå, at den unge mister motivationen og dermed kan komme til at sætte sin
udvikling i stå?

Jeg vil dele ud af min viden og min erfaring fra mit samarbejde med unge og voksne med autisme
og min viden om de muligheder, vi som samfund stiller til rådighed.

Denne aften skal vi også snakke om, hvad det kan betyde for den særlige forældrerolle I vil få i
den proces. I skal navigere i det krydsfelt hvor I både skal turde forvente noget af jeres barn
samtidig med I også bør være opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at tage hensyn.

Jeg håber I har lyst til at komme og vil glæde mig til en aften sammen med jer.

I kan læse om mig på min hjemmeside – www.dorthehoelck.dk

Videre til værktøjslinje