Bisidder

En bisidder kan være en ven, et familiemedlem eller noget helt tredje. Vi har pt. ikke bisidderfunktion i Kreds Limfjord, men har du lyst til at blive bisidder er du meget velkommen til at kontakte os, eller se mere på www.dinbisidder.dk

Er man bosiddende i Morsø kommune og har brug for hjælp kan man ligeledes besøge https://dinbisidder.dk/ som har gratis bisidderordning på Mors.

Bisidder efter forvaltningsloven § 8

En borger, der ønsker det, har ret til, at en anden person medvirker, når forvaltningen behandler ens sag. Det er borgeren, der vælger, hvem han eller hun ønsker som bisidder. 

Bisidderrollen kan opdeles i tre faser:

1. Inden samtalen.
At skabe en fælles forståelse for, hvad sagen drejer sig om.
At afklare besidderens rolle under samtalen.
At lave en dagsorden til mødet og få tydeliggjort hvad medlemmet gerne vil have svar på til mødet.

2. Under samtalen.
At sikre samtalen foregår på et sagligt grundlag med god tone.
At dagsordenen bliver fulgt.
At sikre at medlemmet får svar på alle sine spørgsmål, inden at mødet er slut.
At medlemmets rettigheder bliver overholdt og at den pågældendes interesser varetages bedst muligt.
At sikre notatpligten bliver udført og notere egne notater undervejs.
At vende tilbage til et punkt, hvis emnet ikke har været behandlet godt nok eller, hvis noget skal uddybes eller afklares nærmere.

3. Efter samtalen / opfølgning.