MIDTVEJSKOMMUNALVÆLGERMØDE 2019

Kom og hør formanden for Landsforeningen autisme Kreds Limfjord, Maj-Britt Sørensen, berette om status på autismeområdet i Skive kommune.  

Formålet med mødet, er at se på, hvad er der sket på handicapområdet i Skive Kommune siden kommunalvalget i 2017

På DH Skives vælgermøde til kommunalbestyrelsen i Skive Kommune, november 2017, blev der ytret ønske om, at vi
også afholdt et valgmøde midt i denne valgperiode.

Det gør vi nu. Denne gang prøver vi noget nyt og starter med oplæg fra 3 af vore medlemsorganisationer i DH Skive.

De inviterede politikere er de samme, som i november 2017 var spidskandidater for deres partier.

Læs mere her: 

Midtvejsvælgermøde 2019[6677]