Autismeforeningen Kreds Limfjord afholder sammen med Krabbeshus heldagsskole søskendenetværk

Målgruppe

Søskende til børn med autisme i alderen fra 8 – 16 år.

Søskende kommer ofte i klemme i familier med en autistisk bror eller søster. Autisme er et usynligt handicap og det kan være svært at forstå både den autistiske søskendes reaktioner og egne reaktioner i familiesamspillet. Det kan ligeledes være svært for barnet eller den unge at få talt med nogen om sine vanskeligheder, samt få relevant hjælp til at ændre eventuelle negative reaktionsmønstre.

Formål

·      Give søskende til børn med en autismespektrumforstyrrelse et frirum, hvor de kan få lov til at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med autisme.

·      Give dem en oplevelse af, at der findes andre børn og unge i samme situation og at de har det på samme måde.

·      Bibringe viden og forståelse om deres bror eller søsters – ofte usynlige – handicap.

·      Få vendt negative reaktionsmønstre som skyld, vrede, dårlig opførsel, forlegenhed, hjælpeløshed osv., som alle er klassiske måder at reagere på når man er søskende til en handicappet bror eller søster, således at relationerne til familie og øvrige netværk bliver styrket.

Form og indhold

Konkret vil det dreje sig om 6 x 2 timer, hvor en aldersmæssigt sammensat gruppe mødes. Indholdet vil være en blanding af samtaler, undervisning, fælles aktiviteter, film mv. under ledelse af uddannet personale fra Krabbeshus Heldagsskole.

Der vil være et let måltid midtvejs hver gang.

Tid og sted

Kurset afvikles på Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive.

2. sep. (Opstart)

23. sep.

21.okt.

18. nov.

20. jan.

3. feb. (Afslutning)

 

Alle dage i tidsrummet fra 16.00 – 18.00

 

Tilmelding

Der er et maksimum af 15 deltagere på holdet, skulle der være flere tilmeldte vil der blive oprettet en venteliste.

Tilmelding skal ske senest 1. august via følgende link:

https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/36/

Pris

350 kr. pr. deltager

Bemærk

 

Der kan ved kommunen søges dækning for kursusudgifterne efter servicelovgivningens § 41- merudgifter.

 

 

Netværksgruppen arrangeres af:

 

 

Autismeforeningen Kreds Limfjord og Krabbeshus Heldagsskole