Nyhedsbrev Sommer 2022

Vi håber at i alle har haft en god sommer.

Sommeren går på hæld, mine børn er atter i skole og jeg har endelig 3 timer for mig selv for første gang i mere end 6 uger, så nu er det tid til at kravle i arbejdstøjet og komme i gang med bestyrelsesarbejdet igen.

I Kreds Limfjord glæder vi os over at kunne invitere til en spændende temaaften med Kirsten Callesen, som kommer og fortæller en masse om Autisme, Belastningsreaktioner, PDA (kravsundvigende adfærd) og strategier. Det er et efterspurgt foredrag, som vi har glædet os til at kunne udbyde. Uddybende info og praktisk info følger sidst i nyhedsbrevet.

Vi forventer at kunne invitere til flere spændende arrangementer i løbet af efteråret og arbejder på et par netværkscafé arrangementer. Vi modtager altid gode ideer og ønske om konkrete arrangementer.

Husk at følge med på vores hjemme- og facebookside for nyt.

Solsikkesnoren

Solsikkesnoren blev introduceret for år tilbage i Gatwick lufthavn og har været kendt i Danmark siden 2020, hvor CPH airport som den første lufthavn i Danmark, tog konceptet til sig, for bedre at kunne hjælpe sine passagerer med et usynligt handicap.

Snoren er efterhånden blevet et internationalt kendt symbol herfor og sender et signal til omgivelserne om at udvise større tålmodighed og hensyn, hvilket kan være en stor hjælp når man f.eks. er autist. Derfor har Autismeforeningen også taget snoren til sig og har fået lavet en snor med autismeforeningens logo mv.

Logistikken omkring bestilling og udlevering af ovenstående har vi dog ikke fået helt på plads i vores kreds, hvilket selvfølgelig er beklageligt, men vi håber på at kunne få en løsning på plads snarest. Indtil da henviser vi til at gå ind på denne hjemmeside og finde et af de lokale apoteker som udleverer solsikkesnoren gratis.

Apoteker i Solsikkeprogrammet (hiddendisabilitiesstore.com)

Det sker

AspIT-skolernes dag

lørdag d. 3. september 2022 kl. 10:00 – 14:00

Temaaften om autisme, belastningstilstande, PDA og strategier v/Kirsten Callesen

Fredag d. 16. september 2022 kl. 17:00 – 21:00

AUTISME ER INGEN HINDRING FOR UNGDOMSUDDANNELSE OG JOB

Mange ungdomsuddannelser har ikke det miljø, der skal til for at unge med en Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD osv. kan holde hverdagen ud. Derfor er der lavet en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse med IT som omdrejningspunkt, der netop tilgodeser denne ungegruppes udfordringer. Uddannelsen hedder AspIT og findes 10 steder i Danmark.

Kom til Asp-It skolernes dag lørdag d. 3. september 2022 kl. 10:00 – 14:00
Skive college, Arvikavej 2B 7800 Skive
Du behøver ikke tilmelde dig – du kigger bare forbi!

IT-uddannelse i Skive
AspIT-Midtjylland holder til på Skive College, hvor en del af skolen er indrettet, så den tager hensyn til unge med ASF. Der er små klasser, fred og ro, stabilitet og tjek på tingene. Det grundlæggende for AspIT er, at der tages udgangspunkt i den enkelte elev. I uddannelsesforløbet arbejdes der på at udvikle elevens IT-talent samtidig med, at der tages højde for elevens udfordringer. Målet er, at eleven bliver godt klædt på til et job i erhvervslivet – både personligt og fagligt.

Målet er at få et job
Det er et 3-årigt uddannelsesforløb, og IT er det primære omdrejningspunkt. Der arbejdes med de tre hovedområder: Teknik, Softwarekonstruktion og Visualisering. Derudover undervises der også i samfundsforståelse, kommunikation og personlig udvikling. Eleverne modtager læring på et højt IT-fagligt niveau, men de lærer også at begå sig i samfundet og på en arbejdsplads.
Undervejs i uddannelsesforløbet kommer eleverne i en relevant faglig praktik i én eller flere virksomheder. Eleverne lærer således både teori, får praktisk erfaring og lærer at begå sig på en arbejdsplads. Målet er at 80% af eleverne skal være i job, praktik eller tilmeldt videre uddannelse på dimissionsdagen.
Du kan også læse mere om uddannelsen på www.aspit.dk.

STØT LANDSFORENINGEN AUTISME

Landsforeningen Autisme arbejder for at forbedre forholdene for børn, unge og voksne med autisme – og støtte deres familier.

Men vi har brugt for din hjælp, til at hjælpe os med at forbedre forholdene, og vi er meget taknemmelige for alle former for støtte – både moralsk og økonomisk.

Hvis du vil støtte vores arbejde, kan du læsere mere på landsforeningens hjemmeside:

Enkelt donation – Landsforeningen Autisme (autismeforening.dk)

AUTISME, BELASTNINGSTILSTANDE, PDA & STRATEGIER

INVITATION TIL TEMAAFTEN V. PSYKOLOG KIRSTEN CALLESEN

DATO:

  1. September 2022

TID:

17.00 – 21.00

STED:

VIA Skive

Dalgas Alle 20

7800 Skive

PRIS INKL. FORPLEJNING:

Medlem:         150,-

Ikke medlem: 225,-

PROGRAM

  1. 17.00 Velkomst og intro til autisme og hjernesnak
  2. 18.00 Spisning, sandwich og vand/sodavand
  3. 18.30 Autisme, PDA (Ekstrem kravundgående adfærd) og belastningsreaktioner
  4. 19.30 Kaffe/the og kage
  5. 19.45 Hvad kan man gøre for at øge ens livskvalitet, robusthed og selvforståelse?
  6. 20.45 Spørgsmål og afrunding

PRAKTISK INFO

Der er max 300 pladser.

Prisen er inkl. Sandwich, kildevand, Kaffe/the og kage. Det vil være muligt at bestille både vegetarisk og glutenfrit.

Alle i en husstand kan tilmelde sig til medlemspris og institutioner der er medlem, kan tilmelde medarbejdere til medlemspris.

Er du ikke medlem endnu? Så kan du nå at melde dig ind her: https://www.autismeforening.dk/bliv-medlem/

TILMELDING

Via følgende link.

LANDSFORENINGEN AUTISME – KREDS LIMFJORD INVITERER TIL EN SPÆNDENDE TEMAAFTEN INKL. LET FORPLEJNING

Psykolog Kirsten Callesen har gennem en årrække arbejdet med nogle af de mest komplekse og sårbare personer på autismespektret og i de senere år er det blevet tydeligt, at flere af disse personer reagerer med en ekstrem kravundgående adfærd (PDA – Pathological Demand Avoidance). Flere af dem opfylder muligvis kriterierne for en belastnings- eller traumetilstand.

Kirsten er blevet optaget af at undersøge, om der er en særlig sårbarhed i forhold til at udvikle traumetilstande hos mennesker på autismespektret, som giver sig udslag i symptomer som angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser eller PDA?

PDA blev først beskrevet i 1980’erne af en psykolog, Elisabeth Newson, i England, som gennem flere år havde arbejdet med børn og unge, som på grund af deres personlighedsprofil havde store vanskeligheder med at fungere socialt, og som kunne blive meget forpint over selv almindelige hverdagsaktiviteter.

Når man har PDA, betyder det, at man konstant kæmper med gerne at ville kunne passe ind og fungere og bliver anerkendt, som den man er. Men at man er udfordret over, at livet er så svært, og man derfor kommer til at sige nej og være afvisende over for alle mennesker, hvis de på nogen måde vil bestemme over en og man er bange for at miste følelsen af kontrol.

Arrangementet vil have fokus på hvordan ens hjerne og nervesystem virker, og hvorfor man kan blive angst over at blive presset, og særlig hvilke strategier forældre, fagpersoner og personer med autisme selv kan gøre brug af, for at få det bedre.

Gennem hele oplægget vil der være små øvelser.

En person med PDA har brug for trygge rammer, og voksne og personaler som med humor og kærlighed kan ”tænke ud af boksen” pædagogisk, og som selv er sunde og robuste, så de kan holde til al den frustration, personen med PDA er fyldt med

Kirsten Callesen