Seksualitet og udviklingsforstyrrelser

Autisme og seksualitet er et vigtigt emne og flere af vores medlemmer har efterspurgt et foredrag med fokus på netop det, derfor har vi inviteret Thue sommer, som er pædagogisk vejleder, seksualvejleder og Master i Sexologi, til at gøre os klogere på dette emne. 

Ud fra erfaringer og samtaler med børn og unge med udviklingsforstyrrelser og særlige behov på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed.

Måden dette kan komme til udtryk på kan være i form af bekymring, usikkerhed og uvished om hvorledes deres seksualitet kan udleves grundet manglende forestillingsevne og i nogle tilfælde en adfærd som kan virke grænseoverskridende overfor omgivelserne. Endvidere kan børnene og de unge være usikre på non-verbale signaler fra andre mennesker og hvorledes disse skal tolkes. 

Undervejs præsenteres hvordan vi som forældre og fagprofessionelle kan yde støtte i forhold til den seksuelle udvikling og udfoldelse hos børnene og de unge med udviklingsforstyrrelser og særlige behov.

Målgruppen for dette foredrag vil være pårørende og fagpersoner.

Thue Sommer arbejder på Langagerskolen i Aarhus – en specialskole for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og svær ADHD samt rådgivende institution for VISO – hvor hun underviser, vejleder og superviserer medarbejderne, samt samarbejder tæt med forældrene.

Derudover varetager Thue Sommer en del eksterne opgaver som supervisor, vejleder og underviser på pædagogiske videreuddannelser, skoler, døgninstitutioner, værksteder mv. Opgaverne omfatter både pædagogiske og seksuelle problemstillinger i fht. mennesker med ASF og/eller ADHD samt tilgrænsende udviklingsforstyrrelser og særlige behov.

Dato: 24 november 2022

Tid: 19.00-21.00

Sted: Krabbeshus heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive (Salen i kælderen)

Målgruppe: pårørende og fagpersoner. 

Tilmelding: Seksualitet og udviklingsforstyrrelser tilmelding