Grundlæggende forståelse af autismen

 

Kreds Limfjord tilbyder i den kommende tid, tre online kursuser med Dorthe Hölck, som ud over at være dette års vinder af Autismeforeningens pris ”Autismeprisen” står bag firmaet af Go between. Hun vil rette fokus på hvordan vi kan forstå autismen hos vores børn, unge og voksne. 

 

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som betyder at man er født med en særlig kognitiv profil. Uanset tidspunktet for en diagnose, så kræver det rigtig meget af forældre og netværk at sætte sig ind i hvad det kan betyde for det konkrete familiemedlem. Det er derfor helt afgørende for personen med diagnosen, at både vedkommende og omgivelserne, har den nødvendige viden om og forståelse for autisme og hvad det kan betyde for barnet, den unge eller voksne.

 

Hvert kursus vil tage udgangspunkt i at forstå det grundlæggende i autismen, men Dorthes fokus vil være forskelligt alt efter alder.

 

Kurset er tilgængeligt for alle.

 

Pris pr. Webinar:

Ikke medlemmer                      75,- kr.

Medlemmer                                25,- kr.

 

 

 • 4. September 2023 kl. 18.30 til 20.30 – Forældrefokus
  Der vil et fokus på, hvad forældre til børn med autisme (op til 13 år) skal være særligt opmærksomme på. Det kan være eksempelvis være: stratgier i hjemmet, samarbejde med myndigheder, støtte til legeaftaler, info til netværket om autisme.
  Vi giver plads til at der kan stilles spørgsmål.

 

Tilmelding på følgende link: https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/27/

 

 • 5. Oktober kl. 18.30 til 20.30 – Teenager og overgange
  Her vil fokus være fokus på, hvad forældre til børn/unge med autisme (op til 25 år) skal være særligt opmærksomme på. Det kan være overvejelser over hvad der skal ske efter grundskoleforløb, hvordan I som forældre kan støtte jeres barn i at håndtere overgange, og perspektivering af det at have en ung med autisme, der er teenager.
  Vi giver plads til at der kan stilles spørgsmål.

 

Tilmelding på følgende link: https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/28/

 

 • 6. November kl. 18.30 til 20.30 – Det at få en diagnose som voksen
  Her vil fokus være en kombination af, at holde et oplæg til de personer der har fået en autismediagnose som voksen, men også et forældre/familiefokus. Denne kombination er valgt fordi erfaringer viser at det er vigtigt for forældre til et voksent barn, at få viden om hvordan de kan forstå betydningen af autismen. Det kan være stresshåndtering, planlægning af familiesammenkomster, perspektiver på hvordan I som forældre kan støtte, perspektiver på hvordan du som voksen med autisme kan bede om støtte.
  Vi giver plads til at der kan stilles spørgsmål.

 

Tilmelding på følgende link: https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/29/

 

Links vil blive fremsendt et par dage før webinaret.

 

Mvh. Bestyrelsen i Kreds Limfjord

 

 

DATO

4. September 2023

5. Oktober 2023

6. November 2023

TID

18.30 – 20.30

STED:

Online

PRISER:

Medlem:             25-

Ikke medlem:      75,-