Indkaldelse til Generalforsamling og spændende oplæg fra Socialrådgiver Ulla Kjær Landsforeningen Autisme
 
 
Hermed indkaldes til Generalforsamling i Landsforeningen Autisme – Kreds Limfjord
 
Dato og tid:
 
Torsdag den 7.marts 2019 fra kl. 19.00 – 21.00
 
Sted:
Krabbeshus Heldagsskole
Strandvejen 11
7800 Skive
 
Dagsorden og indkomne forslag:
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hånde senest mandag den 22.februar 2016
 
Program:
 
Kl. 19-19.45
Generalforsamling
 
Kl. 19.45-20.15
Kaffe og kage
 
Kl.20.15-21.00
Socialrådgiver Ulla Kjær Landsforeningen Autisme fortæller om lovgivningen, sociale støttemuligheder med eksempelvis mulighed/kriterier for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der er mulighed for at stille spørgsmål. 
 
 
Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen og håber mange vil deltage:
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen Kreds Limfjord