WEBINAR OM ASF, KØNSIDENTITET OG SEKSUALITET
V/THUE SOMMER.

Kreds Limfjord og Autisme og Aspergerforeningen for Voksne er glade for, at vi i fællesskab kan invitere til et
spændende webinar om ASF, kønsidentitet og seksualitet.

Litteraturen peger på, at der er en sammenhæng mellem autisme (ASF) og transkøn men giver ikke et entydigt
billede af, hvordan sammenhængen kan forstås, eller om den opleves som dysforisk (dysfori: stærk nedtrykthed
eller følelse af ubehag). I 2019 viste tal fra Det danske undersøgelsesprogram for børn og unge at 30% af de
transkønnede også har ASF.

På baggrund af eget systematisk review og egne samtaleforløb gives forskellige eksempler på, hvordan unge med
ASF oplever deres kønsidentitet, og hvad de er optagede af i den proces. Thue vil i den forbindelse også komme
omkring emnet seksualitet.

Thue Sommer er pædagogisk vejleder, seksualvejleder og Master i Sexologi. Hun arbejder på Langagerskolen i
Aarhus – en specialskole for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og svær ADHD samt rådgivende
institution for VISO – hvor hun underviser, vejleder og superviserer medarbejderne, og samarbejder tæt med
forældrene.

Thue Sommer varetager samtidig en del eksterne opgaver som supervisor, vejleder og underviser på pædagogiske
videreuddannelser, seksualvejlederuddannelsen, skoler, døgninstitutioner, værksteder mv.

Dato: 20. april 2022
Tid: 19.00 – 21.30
Sted: Online
Pris: Gratis
Tilmelding: https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/14/
Målgruppe: Betalende medlemmer af autismeforeningen og AAV