Landsforeningen autisme Kreds Limfjord indkalder til generalforsamling 2023

Kreds Limfjord inviterer alle sine medlemmer og andre interesserede til at deltage i vores generalforsamling 2023.

Vi glæder os til en hyggelig aften i selskab med vores medlemmer, samt til at byde velkommen til vores nye Landsformand Brian Andersen, som lægger aftenen ud med at præsentere planerne for fremtiden i Landsforeningen Autisme.

Efter generalforsamlingen følger et oplæg, som på nuværende tidspunkt er ukendt, da den oprindelige oplægsholder måtte aflyse. 

 

Program:

Kl. 19.00:

Velkomst v. landsformand Brian Andersen

Kl. 19.20:

Generalforsamling

Kl. 20.00:

Oplæg 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formål og paragraffer

 

Forslag

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hånde på formand@kredslimfjord.dk senest:

Torsdag d. 16. Februar 2023

 

Praktisk

Det er kun medlemmer som har stemmeret og er berettiget til at stille op til bestyrelsen.

 

Af hensyn til indkøb af kaffe og kage, henstiller vi til at man tilmelder sig, tilmelding kan foregå via dette link:

https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/22/

 

 

Dato: 2. marts 2023

Tid: 19.00-21.30

Sted:

De friviliges hus i salen

Ll. Sct. Hans Gade 7-9

8800 Viborg

Målgruppe: Alle

Tilmelding: https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/21/