GENERALFORSAMLING MED PRÆSENTATION V. LANDSFORMAND BRIAN ANDERSEN, SAMT ET SPÆNDENDE OPLÆG OM VELFÆRDSTEKNOLOGI V. AUTISMEKONSULENT MAJ-BRITT LØGSTRUP SØRENSEN

Kreds Limfjord har tidligere inviteret alle sine medlemmer og andre interesserede til at deltage i vores generalforsamling 2023, havde vi annonceret et oplæg fra forfatter Dorthe Stieper, men hun har måtte melde afbud pga. sygdom. Heldigvis har vi fået fat autismekonsulent Maj-Britt Sørensen, som kommer og fortæller om “Velfærdsteknologi”

Vi glæder os til en hyggelig aften i selskab med vores medlemmer, samt til at byde velkommen til vores nye Landsformand Brian Andersen, som lægger aftenen ud med at præsentere planerne for fremtiden i Landsforeningen Autisme.

Efter den mere praktiske del af generalforsamlingen, vil Maj-Britt Løgstrup Sørensen komme med et oplæg omkring anvendelse af teknologiske hjælpemidler.

VELFÆRDSTEKNOLOGI


Der findes utrolig mange forskellige IT-hjælpemidler til børn, unge og voksne med Autisme/ADHD/ADD, som kan kompensere for de udfordringer mange oplever med f.eks. planlægning, strukturering, hukommelse, koncentration, søvn, eller at møde til tiden mv.

Der findes også mange forskellige APP´s, som er velegnet til at arbejde med følelser, socialtræning og konflikthåndtering, hvilket Maj-Britt Sørensen vil demonstrere forskellige eksempler på og fortælle om, så du kan få et bedre indblik i hvilke muligheder der findes:

Om oplægsholderen:  

Maj-Britt Løgstrup Sørensen er uddannet specialpædagog og AKT vejleder og har arbejdet 16 år på en almen skole i Skive, med mange forskellige funktioner, herunder børnehaveklasseleder, støtte, indsats for pigegrupper på mellemtrinnet, som har haft det svært i livet, samtaler i hjemmet, børn i skolevægring, hjælp til børn med forskellige diagnoser, vejledning til pædagoger og lærere, osv.

Maj-Britt Sørensen startede sit eget kursus og konsulentfirma for et år siden og tager nu rundt i Danmark og holder kurser indenfor special pædagogik, samt hjælper familier, børn, unge og voksne, som har en diagnose og f.eks. har brug for hjælp til at skabe struktur og planlægning i deres dagligdag og gør her brug af de mange forskellige IT-hjælpemidler, der kan hjælpe med dette.

Maj-Britt har desuden selv en datter med autisme på 16 år og har derfor også brugt forskellige IT-hjælpemidler i sin egen hverdag, til stor gavn for datteren, hvilket hun vil komme nærmere ind på i sit oplæg.

————————–

PROGRAM:

Kl. 19.00:

Velkomst v. landsformand Brian Andersen

Kl. 19.20:

Generalforsamling

Kl. 20.00:

Oplæg v. autismekonsulent Maj-Britt Løgstrup Sørensen

DAGSORDEN  

GENERALFORSAMLING

 • Valg af dirigent
  • Kredsen indstiller Brian Andersen som dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
 • Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
  • Landsforeningen Autisme har skiftet navn til “Autismeforeningen” derfor stiller Kreds Limfjord forslag til ændring af lokalkredsens navn.

Den nuværende tekst: 

 • §1: Navn

Landsforeningen Autisme Kreds Limfjord,

Tidligere lokalforeningen Viborg Amt

Foreslås ændret til: 

 • §1: Navn

Lokalforeningens navn er ”Autismeforeningen, Kreds Limfjord”

Vedtages forslaget, bliver lokalforeningens vedtægter konsekvensrettet, så ”Landsforeningen Autisme” erstattes af ”Autismeforeningen.” Ligeledes erstattes de steder i vedtægterne, hvor ordet ”Landsforeningen” optræder, med ”Foreningen.”

 • Behandling af indkomne forslag
  • Ingen

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen.

 • På valg bestyrelsen:
  • Katharina Stendys Hammer – genopstiller
  • Peter K. Halager Nielsen – genopstiller ikke
  • Ann Betzer Hansen – genopstiller
  • Lisbeth Ravnbog – genopstiller

 • På valg suppleanter:
  • Tina Høy
  • Lotte Løjstrup
  • Maj-Britt Løgstrup Sørensen

 • Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 3 suppleant.
  • Repræsentanter
  • Suppleanter

 • Valg af revisor
  • Niels Balle
 • Eventuelt

 

FORSLAG

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hånde på formand@kredslimfjord.dk senest:

Torsdag d. 16. Februar 2023

 

PRAKTISK

Det er kun medlemmer som har stemmeret og er berettiget til at stille op til bestyrelsen.

Af hensyn til indkøb af kaffe og kage, henstiller vi til at man tilmelder sig, tilmelding kan foregå via dette link:

https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/22/