Kreds Limfjord inviterer til søskendenetværk 2019, for børn i aldersgruppen 7-16 år. Netværksgruppen mødes i alt 6 gange a 2 timers varighed.

Indholdet vil være en blanding af samtaler, undervisning, fælles aktiviteter, film mv. under ledelse af uddannet personale fra Krabbeshus Heldagsskole.

Formået med netværksgruppen er:

·       Give søskende til børn med autismespektrumforstyrrelse et frirum, hvor de kan få lov til at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med et handicap.

·       Give dem en oplevelse af, at der findes andre børn og unge i samme situation og at de har det på samme måde.
·       Bibringe viden og forståelse om deres bror eller søsters – ofte usynlige – handicap.

·       Få vendt negative reaktionsmønstre som skyld, vrede, dårlig opførsel, forlegenhed, hjælpeløshed osv., som alle er klassiske måder at reagere på når man er søskende til en handicappet bror eller søster, således at relationerne til familie og øvrige netværk bliver styrket.

Mere information, samt tilmelding kan læses i den vedhæftede brochure.