Ankestyrelsen

Her kan man læse afgørelse fra Ankestyrelsen:

Elever i 10. klasse med særlig behov har ret til special undervisning

Elever med særlige behov har ret til 10. klasse og til specialundervisning. Det har Klagenævnet for Specialundervisning netop afgjort i to sager. Se nedenstående PDF fil for nærmere information.

 

Dækning af merudgift til husleje i botilbud

Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, vil en eventuel forøget husleje kunne dækkes efter merudgiftsreglerne .Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset boform. Denne afgørelse er netop afsagt i ankestyrelsen. Se næremere på nedenstående PDF fil.

 

Nyt fra ankestyrelsen: Unge der ønsker STU skal have en afgørelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan ikke nægte at indstille en ung til en STU forløb. Indstillingen betyder nemlig, at den unge kan få en afgørelse, som kan påklages. Hvis UU-vejlederen vurderer, at den unge ikke er omfattet af målgruppen for lov om  undgomsuddannelsen for unge med særlige behov, skal der alligevel laves en indstilling til kommunalbestyrelsen. Det skriver Klavenævnet for Specialundervisning i en for nylig offentliggjort K-meddelse.
Af fuldmægtig Eva Sonne, Ankestyrelsen.