Om Foreningen

Landsforeningen Autisme blev stiftet i 1962. Foreningens formål er at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme.

I Kreds Limfjord har vi et ønske om at medvirke til at udbrede kendskab til autisme og bidrage til at skabe forståelse for de vanskeligheder autisme medfører. Vi repræsenterer mennesker med autisme; børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet på lokalt plan.  Kredsforeningens hovedformål er at samarbejde med Landsforeningen om at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

 For at kunne opfylde dette hovedformål har vi sat os en række vigtige delmål:

 

  • Udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører
  • Repræsentere de interesser som børn, unge og voksne med ASF har overfor samfundet
  • Støtte og vejlede pårørende til mennesker med ASF
  • Arbejde for oprettelse af og bibeholde eksisterende nødvendige tilbud til børn, unge og voksne med ASF
  • Arbejde for at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i individuelle behov
  • Arbejde for i vides muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne

 

Vi holder med jævne mellemrum foredrag og andre arrangementer, som har til formål at vidensdele og skabe forståelse for autismeområdet. Derudover forsøger vi at bidrage til, at der bliver skabt netværk for f.eks. søskende, pårørende, mennesker med autisme mm.

 

Hold øje med hjemmesiden for mere information.