Om Foreningen

Kredsforeningens hovedformål er at samarbejde med Landsforeningen om at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

For at kunne opfylde dette hovedformål har vi sat os en række vigtige delmål:

– Udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører

– Repræsentere de interesser som børn, unge og voksne med ASF har overfor samfundet

– Støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF

– Arbejde for oprettelsen af nødvendige tilbud til børn, unge og voksne med ASF

– Arbejde for at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i individuelle behov

– Fremme nødvendig forskning og formidling heraf

– Arbejde for i vides muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne

Du kan læse mere om foreningens aktiviteter på denne hjemmeside eller se klik på nedenstående link for at se vores folder eller udskriv den til dig selv eller andre.

Folder om Kredslimfjord