Netværkskoordinator

Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Sohn fra Viborg er blevet vores netværkskoordinator, et nyt tiltag som er sket i bestyrelsen.

Netværkskoordinatorens arbejde, er at hjælpe netværksgrupper i gang, f.eks kontakte kommunen,  finde lokaler,  hjælpe med at finde medlemmer til gruppen, evt. deltage i de første møder m.m. alt, hvad der kan tænkes, der skal hjælp til for at komme i gang. Det eneste der ikke hjælpes med er støtte beløb fra kredsen.

Vi tror helt sikker på bliver godt. Hvis I mener, at der er et sted, hvor I gerne vil have et eller anden form for netværk op at stå, kan I fremadrettet kontakte Anne-Mette på følgende mail:

annemette@kredslimfjord.dk