Mit navn er Maj-Britt Sørensen

Jeg har gennem en årrække siddet i autismeforeningen Kreds Limfjord og  sidder derudover også som repræsentant i Danske Handicaporganisationer.

Jeg har tidligere været formand for kredsen, men måtte i en periode trække mig lidt tilbage, om end jeg aldrig trådte ud af bestyrelsen. Jeg brænder for arbejdet og jeg stræber efter at skabe nogle gode vilkår for mennesker med autisme i vores kreds. Jeg tror på, at tidlig indsats og specialrettede tilbud, investering og ikke besparelse, er altafgørende faktorer for livskvalitet, for alle de unikke mennesker, som er født med autisme

I foreningen arbejder jeg på fuld kraft til gavn for børn, unge og voksne med autisme, i samarbejde med den resterende bestyrelse. Samarbejde er nøgleordet, i forhold til det konstruktive bestyrelsesarbejde og jeg har et mål om, at vi i Kreds Limfjord skal bringe alle kvalifikationer i spil, ved at uddelegere opgaverne til de rette personer, så vi på bedst mulig vis, kan sikre vores medlemmer de bedste forudsætninger, for et godt stykke arbejde.

Med venlig Hilsen

Maj-Britt Sørensen