Bisidder

Her kan du/i læse om, hvad en bisidder er. 

Bisidder efter forvaltningsloven § 8

En borger, der ønsker det, har ret til, at en anden person medvirker, når forvaltningen behandler ens sag. Det er borgeren, der vælger, hvem han eller hun ønsker som bisidder. I vores kredsforening tilbyder vi at være bisidder til vores medlemmer, hvis behovet opstår.

For at varetage bisidderrollen bedst muligt, har alle der er bisidder været på et kursus og lært forskellige paragraffer og bisidderrollefunktionen.
Bisidderrollen kan opdeles i tre faser:

1. Inden samtalen.
At skabe en fælles forståelse for, hvad sagen drejer sig om.
At afklare besidderens rolle under samtalen.
At lave en dagsorden til mødet og få tydeliggjort hvad medlemmet gerne vil have svar på til mødet.
2. Under samtalen.
At sikre samtalen foregår på et sagligt grundlag med god tone.
At dagsordenen bliver fulgt.
At sikre at medlemmet får svar på alle sine spørgsmål, inden at mødet er slut.
At medlemmets rettigheder bliver overholdt og at den pågældendes interesser varetages bedst muligt.
At sikre notatpligten bliver udført og notere egne notater undervejs.
At vende tilbage til et punkt, hvis emnet ikke har været behandlet godt nok eller, hvis noget skal uddybes eller afklares nærmere.
3. Efter samtalen / opfølgning.