Indkaldelse til Generalforsamling og spændende oplæg fra Socialrådgiver Ulla Kjær – Landsforeningen Autisme

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Landsforeningen Autisme – Kreds Limfjord


Dato og tid:
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00


Sted:
Trombakken, Øster Alle 10, 7752 Snedsted (parkering ved Snedsted Hallen)


Dagsorden og indkomne forslag:
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hånde senest mandag den 17. Februar 2020

Program:
Kl. 19.00
Hans M. Therkildsen, Afdelingsleder ved Trombakken, vil kort informere om Trombakken

Kl. 19.15
Generalforsamling


Kl. 20.15-21.00
Socialrådgiver Ulla Kjær Landsforeningen Autisme fortæller om unge og pårørende i samarbejdet med jobcenter og forskellige forvaltninger for eksempel i forbindelse med afsluttet skolegang samt belyse rettigheder og forpligtigelser indenfor dette område


Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen og håber mange vil deltage:

Venlig hilsen
Bestyrelsen Kreds Limfjord