Kære medlem – vi mangler dig.

 

Den 5. marts afholder vi atter generalforsamling og i den forbindelse vil vi rigtig gerne se dig, til en hyggelig og spændende aften, med velkomst v. Hans M. Therkildsen, afdelingsleder af Trombakken, samt foredrag v. Ulla Kjær fra Landsforeningen autisme, som kommer for at fortælle om unge og pårørende i samarbejdet med jobcenter og forskellige forvaltninger for eksempel i forbindelse med afsluttet skolegang samt belyse rettigheder og forpligtigelser indenfor dette område

Samtidig søger vi nye kræfter til bestyrelsen.

To af vores nuværende medlemmer, som har været aktive i bestyrelsen i umindelige tider, har valgt ikke at genopstille og derfor mangler vi dig.

Kreds Limfjord er en lille kreds under Landsforeningen autisme og har på nuværende tidspunkt 383 medlemmer, men vi dækker geografisk bredt i kommunerne, Thisted, Mors, Skive og Viborg.

Vi er en pårørendeforening, der bl.a. har til formål

– at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder autisme medfører

– at støtte og vejlede forældre, søskende og andre pårørende til mennesker med autisme

– at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf.

Det gør vi bl.a. ved at afholde kurser, foredrag og andre arrangementer.

Vi har et stort ønske om at have bestyrelsesmedlemmer fra alle de 4 kommuner som vi dækker, så vi kan få en bedre fornemmelse for, hvad der sker rundt omkring i oplandet, samt blive bedre til at dække bredt, når vi taler foredrag og arrangementer.

 

Du er en person, som har lyst til at bidrage aktivt til vores fællesskab og vil være med til at gøre en forskel for andre. Du behøver ikke at have læst alle bøger om autisme, eller have siddet i en bestyrelse før, det vigtigste er at du har lyst til at være med. Resten finder vi ud af i fællesskab.

For at tage udgangspunkt i de 10 Hér

Hvad skal jeg lave? (indhold) Du skal bl.a. deltage i de bestyrelsesmøder du har mulighed for og melde afbud når du ikke kan komme. Vi afholder møde ca. hver anden måned, eller efter behov. Her vil vi elske at høre dine idéer til kommende arrangementer og foredrag, som du så også meget gerne må hjælpe til med, når det afholdes.

 

Hvorfor skal jeg lave det? (mening) For at hjælpe alle der har autisme inde på livet og være med til at udbrede viden og kendskab til autisme. Samtidig opnår du også selv en større viden og forståelse og får chancen for at blive en del af et større og givende netværk.

 

Hvordan skal jeg lave det? (metode) I tæt samarbejde med hele bestyrelsen, finder vi den bedste måde at gøre tingene på, som giver bedst mening for hver enkelt af os, med udgangspunkt i vores individuelle styrker.

 

Hvor skal jeg lave det? (placering) Vi aftaler fra gang til gang, hvor bestyrelsesmøder og placerer foredrag/arrangementer i den by hvor det giver mening, vi tilstræber at kunne dække alle 4 kommuner i kredsen, i fht. hvor vi kan finde passende størrelse lokaler, som vi kan låne til arrangementerne

 

Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt) Det aftaler vi i fælleskab, hvad der passer os bedst

 

Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont) Et bestyrelsesmøde tager som regel 2 timer, mens arrangementer og foredrag kan tage fra 1 time og op. Inden et arrangement skal der laves aftale med en foredragsholder, findes lokale, finde ud af noget med kaffe, kage o.l. og måske skal der hendes en nøgle for at få lukket op, evt. stilles stole op mm. Bagefter ryddes op og måske afleverer nøgle, men som altid hjælper vi hinanden

 

Hvem skal jeg lave det med? (personer) Vi hjælper hinanden i bestyrelsen og samarbejder selvfølgelig med forskellige foredragsholder. Du vil måske også stifte bekendtskab med medlemmer af hovedbestyrelsen fra landsforeningen og andre kredsbestyrelser.

 

Hvor meget skal jeg lave? (mængde) Det kommer an på hvad du har lyst til, det er op til dig, hvor meget du vil bidrage med. Vi er alle pårørende, med en hverdag og et familieliv der skal hænge sammen. Det er frivilligt arbejde og tager udgangspunkt i den energi vi hver især har at bidrage med, men aldrig på bekostning af andet.

 

Hvem kan jeg få hjælp af? (person) Os alle sammen i bestyrelsen

 

Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold) Slappe af og nyde at du har gjort en stor forskel

 

Har du lyst til at blive en del af bestyrelsen, men ikke har mulighed for af deltage den 5. marts, så kan du sende en mail med dine oplysninger, en lille beskrivelse af dig selv og hvorfor du kunne tænke dig at være med.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt os endelig på sekretaer@kredslimfjord.dk Opslaget må gerne kopieres/deles