Kære alle medlemmer

Der er nu gået en uge siden vores generalforsamling løb af stablen, det med godt humør, masser af kage og interessante oplæg, fra både Hans Mikael Therkildsen og Ulla Kjer. Samtidig berettede Maj-Britt om årets gang i kredsen, hvori hun samtidig meddelte at hun ikke ønskede at genopstille og trak sig som formand for kredsen. Det samme gjaldt for vores næstformand Peter K Nielsen og vores kasser Lisbeth Ravnborg, som begge har lagt mange timer i bestyrelsesarbejdet.

Jeg vil gerne sige tak til dem alle 3 for deres mangeårige indsats – i vil være savnet.

Det var med spænding og en let bekFormandsberetning Kreds Limfjord 2020ymring, at jeg tog afsted til generalforsamlingen. I alle de år jeg har været medlem, har vi måtte ud i byen og hverve nye medlemmer, jeg selv blev lokket i et bagholdsangreb med kaffe og kage og da jeg gik, havde jeg sagt ja til at stille op til bestyrelsen. Der var ikke ligefrem tale om et kampvalg, hverken den dag, eller til nogen generalforsamling siden, faktisk har jeg ikke engang oplevet behov for stemmesedler. Vel vidende at vi blot var 2 tilbage i bestyrelsen og 2 suppleanter på bedding, havde forinden lavet et skriv og sendt ud til alle medlemmer og efterspurgt flere hænder, i håbet om at nogen havde lyst til at melde sig til bestyrelsen. Det viste sig at være en god ide.

I Thisted mødte medlemmerne talstærkt op og lysten til aktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet var stor og vi endte med at stå i den fantastiske situation, at vi har udvidet bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer og stadig med 2 suppleanter. Vi har nu repræsentanter i bestyrelsen fra både Skive, Viborg og Thisted. Herudover står der yderligere muskelkraft klar på sidelinjen, med et ønske om at bidrage aktivt og hjælpe til der hvor det er nødvendigt.

Vores nye bestyrelse består af:

  • Katharina Stendys Hammer – Formand
  • Christina Liholm Harring – Næstformand
  • Hanne Bekhøj – Kasser
  • Ann Betzer – Sekretær
  • Tina Høy
  • Mikael Schrader
  • Lotte Løjstrup
  • Maja Kirstine Hansen (suppleant)
  • Chalotte Sigh Jackobsen (suppleant)

Mit navn er (som nogen måske har gættet) Katharina Stendys Hammer, jeg er en 34 årig eksilnordjyde som er bosat på Lars tyndskids mark udenfor Skive, med min mand og vores 2 dejlige børn, Alfred og Klara, på hhv. 7 og 12 år, hvoraf vores datter er grunden til at jeg landede i denne bestyrelse. Folk har oftest en tendens til at spørge ”Hvad laver du” i stedet for ”Hvem er du” og eftersom jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, så plejer jeg at svare Cand. Mor, det dækker ligesom begge spørgsmål.

Jeg er hjemmegående, da det er påkrævet grundet min datters udfordringer og behov. Jeg har ikke så megen fritid, men den jeg har bruger jeg på at hygge med familien, strikke og gå til bestyrelsesmøder. Jeg har været en del af denne bestyrelse i 5 år nu og sidder samtidig som skolebestyrelsesformand på Krabbeshus heldagsskole. Jeg plejer at få at vide, at jeg er lidt af en nørd, når det kommer til autisme og jeg har en stor interesse i at bruge den viden til gavn for andre, både pårørende til og mennesker med autisme, samt hjælpe med at videreformidle viden og skabe fokus på alle de ressourcer, som mennesker med autisme har.

Jeg er stolt af den tillid man har vist mig, ved at pege på mig som formand. Jeg træder i fodsporene, efter nogle meget store sko, som kan være svære at udfylde og jeg håber på at kunne leve op til det ansvar som det er, men selvom jeg har kaptajn hatten på, så er styrken i bestyrelsesarbejdet et godt samarbejde og jeg finder en ro i at vide, at jeg er en del af en stærk bestyrelse hvor vi sammen løfter opgaverne i fællesskab, med udgangspunkt i hver vores ressourcer.

Slutteligt vil jeg sige, at jeg ser frem til et godt samarbejde i bestyrelsen og glæder mig til at få arbejdshandskerne på, når vi atter er tilbage på sporet, i en knap så Corona præget hverdag. Situationen i Danmark lige nu vil uvægerligt også påvirke vores arbejde i bestyrelsen og få indvirkning på vores muligheder for f.eks. at arrangere foredrag mv. For nuværende følger vi myndighedernes anbefalinger og venter med at mødes til Danmark ikke længere er lukket ned. Det betyder desværre også, at det er uvist hvornår vi kan tilbyde foredraget med Dorthe Stieber, som vi ellers fik annonceret for på generalforsamlingen.

Et mere uddybende referat kan findes her – Referat generalforsamling Kreds Limfjord og her finder du Maj-Britts formandsberetning. .Formandsberetning Kreds Limfjord 2020

Slides fra Ulla Kjers oplæg tilgængelige derinde i 1 måned.

Med ønske om en god aften til jer alle, samt en opfordring til at passe godt på jer selv i disse tider.

Vh. Katharina Stendys Hammer – Formand Kreds Limfjord