Kære medlemmer af Kreds Limfjord

 

Jeg håber i alle har haft en god jul og har kunne fejre den i selskab med jeres nærmeste.

Herhjemme fejrede vi julen på behørig vis, i rolige og vante rammer, med en struktur som passer til vores familie. På landsforeningens hjemme- og facebookside har man hele december delt gode råd ud, til hvordan man kan få en autismevenlig jul, måske i hver især har kunne finde inspiration her.

I vores hjem, har vi altid arbejdet ud fra DDV principperne, uanset det var planlægningen af jul, eller en helt almindelig tirsdag.

Det er ikke De Danske Vægtvogtere, men ”Det Der Virker” med udgangspunkt i vores datters dagsform.

Jeg har endnu ikke læst en bog, eller overværet et foredrag, hvor alt det der står eller bliver fortalt passede 100% på vores egen situation. Det kan være rigtig svært at finde én model som passer på alle og jeg tror heller ikke der findes én gylden nøgle, som åbner døren til alle de rigtige svar. Derimod tror jeg det handler at der i hver bog, foredrag eller samtale med en ligesindet, findes flere forskellige nøgler, som man kan samle i et nøglebundt, så man afhængig af dagen, tidspunktet, begivenhederne og ikke mindst personen det hele drejer sig om, kan finde den nøgle, der passer lige nu og her.

Det er det arbejdet i Landsforeningen Autisme betyder for mig, at man i fællesskab med ligesindede kan arbejde sammen om at bedre vilkårene for mennesker med autisme og udbrede viden om området, til såvel fagfolk, som pårørende og mennesker på spektret.

2020 har på mange måder været et svært år, hvilket også har gjort sig gældende i arbejdet i bestyrelsen.

I marts måned nåede vi akkurat at afholde vores generalforsamling, hvor der var et fantastisk fremmøde og for første gang i rigtig mange år, måtte vi udvide bestyrelsen. Jeg gik personligt derfra med en ny hat i hånden og gåsehud på armene af begejstring for den opbakning jeg oplevede til vores kreds.

Men det skulle vise sig at være en svær tid vi gik i møde. Få dage efter vores generalforsamling lukkede hele Danmark ned og vi måtte som helt ny bestyrelse finde vores fodfæste, uden at kunne mødes fysisk. Covid-19 situationen været en svær udfordring på mange måder, også i forholdt til vores bestyrelsesarbejde, hvor forsamlingsloft og smitterisiko, har sat en begrænsning i forhold til bestyrelsesmøder og foredrag.

Det har ikke altid været nemt og i skrivende stund, men hvor mange af Landsforeningens kredse har måtte aflyse al aktivitet i deres kredse, har vi heldigvis kunne lykkedes med at mødes nogle få gange og med en smule besvær, har vi da også fået opgraderet vores it-kundskaber og har formået at holde kontakten via møder på teams og det er da også blevet til et par webinarer.

Det vil vi fortsætte med i det nye år, hvor vi har fået mulighed for at arrangere en række gratis foredrag i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut. Vi mangler stadig at få de sidste detaljer på plads, men vi glæder os til at kunne invitere til jer 3 foredrag i løbet af foråret med fokus på:

  • Autisme og angst
  • Autisme og Isolation
  • Håndtering af stress

Derudover går vi snart i gang med planlægningen af næste generalforsamling (hvor blev tiden dog af) hvordan det lader sig gøre, ved vi desværre ikke endnu, det afhænger igen af hvordan hele situationen omkring Covid-19 ser ud, men vi håber selvfølgelig på at vi alle kan mødes.

Vi har andre projekter i støbeskeen, som jeg håber på at kunne fortælle mere om til generalforsamlingen, men en af de ting vi har haft fokus på i 2020 er Netværk.

Det er vigtigt at have et godt netværk omkring sig, hvor man bliver mødt med forståelse og accept, men også hvor man kan sparre med ligesindede, men vi er klar over at det kan være svært at finde et netværk og sætte rammen omkring dette. Det har ofte været den lokale kreds i autismeforeningen, eller f.eks. kommunen der har været initiativtager til netværksgrupper, men vi har erfaring for at det nemt brænder ud, hvis tilblivelse og vedligehold af grupperne hænger på en lille gruppe frivillige.

Derfor har vi valgt en ny tilgang og vi er derfor gået i gang med at udarbejde en folder omkring netværksdannelse, som er tænkt som en hjælp til, hvordan man opretter en netværksgruppe, hvilke typer grupper det f.eks. kunne være og ideer til hvad man kan mødes om. Samtidig vil vi gerne delagtiggøre jer derude. Vi ved allerede nu, at der sidder en masse fantastiske ressourcer ude blandt vores medlemmer, som har lyst til at deltage i fællesskabet, men ikke har overskud til f.eks. at være en fast del af bestyrelsesarbejdet. Derfor kommer vi i det nye år til at søge Netværkskoordinatorer, som med støtte fra os, kan være initiativtagere koordinatorer for netværksgrupper. Det kan være man savner en gruppe for forældre til børn med autisme på Mors, eller jævnaldrende med autisme at game med, det kan være en gruppe for ny diagnosticerede voksne, eller noget helt fjerde. Så sidder du og tænker ”Det er jo lige mig” så send gerne en mail allerede nu.

Generelt set hører vi altid meget gerne fra jer derude hvad end i har en god ide, eller har brug for sparring eller hjælp, i er altid velkommen til at kontakte mig på mail på formand@kredslimfjord.dk jeg forsøger altid at svare så hurtigt som muligt.

Jeg vil forsøge at blive bedre til, på opfordring fra et medlem, at sende nyhedsbreve ud hvori jeg fortæller lidt om, hvad der foregår i foreningen nu og her. Hver måned bliver det ikke, men jeg skal se om det kan blive lidt oftere end for nuværende.

Slutteligt vil jeg sende jer alle en varm hilsen og ønske jer et godt Nytår!

 

Kh. Katharina Stendys Hammer – Formand Kreds Limfjord