Kære alle
Landsforeningen autisme har fået midler hjem til, at de i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut, kan udbyde en række foredrag for vores medlemmer, med fokus på det at være autist, eller pårørende til et menneske med autisme, under corona epidemien. Vi er derfor glade for, at kunne udbyde en række spændende webinarer henover foråret, med fokus på hhv. 
  • Autisme og Isolation
  • Autisme og Angst
  • Autisme og stress i familien (mestring)

Du kan læse mere om de forskellige foredrag herunder.

Tirsdag d. 23 Februar 2021 kl. 18-21 inviterer vi til et spændende webinar om Autisme og Isolation v. afdelingsleder Annette Møller, Autismecenter Nord-Bo. 

Kurset belyser de problemstillinger, der ofte ligger til grund for, at en person med autisme kan ende i isolation.

I denne sammenhæng handler det om isolation som en overlevelses- eller mestringsstrategi når personen udfordres i de krav og forventninger han eller hun mødes med.

Isolationen kan være svær at bryde og medfører ofte stor frustration hos forældre og pårørende. Underviseren vil belyse årsager til isolationen, og der vil ligeledes blive givet bud på hvordan man kan arbejde med at bryde den.

Foredraget er gratis og der er et max antal på 100 deltagere.

Tilmelding foregår via dette link Nemtilmed Autisme og Isolation 

Dagen før arrangementet modtager man en mail med link og guide til webinaret.

 

Tirsdag den 23. Marts Kl. 18-21 inviterer vi til et spændende webinar om Autisme og angst v. specialpædagogisk konsulent Anne Høgh, Autismecenter Nord-Bo

Deltagerne blive introduceret til de bagvedliggende årsager til at børn, unge og voksne med autisme ofte udvikler angst eller oplever situtationer og begivenheder som angstfyldte.

Underviseren vil, ud fra forskellige modeller, fortælle om de typiske ”angst-triggere” og om de forhold hos den enkelte, der har indfyldelse på éns måde at takle udfordringer i hverdagen på. Der vil ligeledes blive givet bud på de pædagogiske metoder der kan minimere angsten.

Foredraget er gratis og der er et max antal på 100 deltagere. Tilmelding foregår via dette link Nemtilmeld Autisme og Angst og dagen før arrangementet modtager man en mail med link og guide til webinaret. 

 

 

Onsdag den 26. Maj Kl. 18-21 inviterer vi til et spændende webinar om Autisme og stress i familien (mestring) v. Underviser og specialpædagogisk konsulent Mette Bang, Autismecenter Nord-Bo

Kurset sætter fokus på familielivet når ét eller flere børn i familien har autisme.

Det kan dreje sig om de stressfaktorer, der ligger i barnets oplevelse af omverdens krav og forventninger eller det kan dreje sig om søskendeproblematikker.

Måske ser man som forældre forskelligt på opdragelsen af det autistiske barn eller man oplever at andre pårørende har en holdning til hvordan barnet skal opdrages.

Der vil blive sat fokus på hvilken støtte der kan være givende ind i familien samt omkring håndteringen af eventuelle søskendeproblematikker.

Foredraget er gratis og der er et max antal på 100 deltagere. Tilmelding foregår via dette link Nemtilmeld Autisme og Stress og dagen før arrangementet modtager man en mail med link og guide til webinaret.