Kreds Limfjord inviterer alle sine medlemmer og andre interesserede til at deltage i vores generalforsamling 2022 torsdag d. 10. marts 2022

 

Vi glæder os meget til at se vores medlemmer, denne gang under helt normale forhold, og fortælle om året der gik. Samtidig glæder vi os over, at vi i år får besøg af Kathe Johansen, formand for landsforeningen Autisme, som afslutter aftenen med et oplæg om retssikkerhed.

Kort beskrevet betyder retssikkerhed, at man som borger kan forvente, at en række hensyn og garantier opfyldes i deres møde med myndighederne – først og fremmest, at der er lighed for loven, handicap eller ej, men retssikkerheden er under pres på mange områder.

Alt for mange personer med autisme og deres familier får ikke den hjælp og støtte, de har ret til. Vi ser, at kommunerne har for lidt viden om autisme, og hvad der konkret skal til, for at støtte den enkelte borger. Støtten defineres i dag ud fra kommunernes serviceniveauer i stedet for det, som en borger ned autisme har behov for. Det er meget svært at få en specialeplan, som tilgodeser borgerens behov, fremfor kommunens serviceniveau, som defineres af budgetter og rammer, – velsignet af KL og Ankestyrelsen.

Hver gang vi i 2021 har spurgt socialministeren, hvad vi skal gøre med retssikkerheden på handicapområdet, har ministeren henvist til den snarlige evaluering af det specialiserede socialområde. Den ville komme til efteråret, fik vi at vide. Den kommer til december, fik vi at vide. Nu kommer den i starten af 2022”. Citat Kathe Johansen.

Det og meget andet vil Kathe gerne sætte fokus på i sit oplæg. Hun sidder i følgegruppen om evalueringen af det specialiserede socialområde som også omhandler retssikkerheden.

Program:

Kl. 19.00:

Generalforsamling

Kl. 20.00 – 21.30

Oplæg om retssikkerhed ved landsformand Kathe Bjerggaard Johansen

 

Dato og tid:

Torsdag d. 10. marts 2022

 

Sted:

Krabbeshus Heldagsskole

Strandvejen 11

7800 Skive

 

Dagsorden og indkomne forslag:

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

http://www.kredslimfjord.dk/om-foreningen/formaal-og-paragraffer/

 

Har du nogle gode ideer, ønsker til et foredrag, arrangement, eller går du med et ønske om at være en aktiv del af bestyrelsen, så hører vi meget gerne fra dig.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hånde på formand@kredslimfjord.dk senest

torsdag d. 24. Februar

 

Praktisk:

Det er kun medlemmer som har stemmeret og er berettiget til at stille op til bestyrelsen.

Af hensyn til indkøb af kaffe og kage, henstiller vi til at man tilmelder. Tilmelding kan foregå via dette link:

https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/13/

 

Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen og håber mange vil deltage:

Venlig hilsen

Bestyrelsen Kreds Limfjord