I Autismeforeningen Kreds Limfjord har vi en massiv bekymring for udviklingen på autismeområdet i Thisted kommune.

I forbindelse med de senest vedtagne besparelser, er Basen i Thisted blevet ramt i et omfang der bevirker at Bestyrelsen herfor, desværre har set sig nødsaget til at afvikle tilbuddet.

Dette påvirker mange af vores medlemmer og vi har fået flere henvendelser, hvorfor vi har været undersøgende på hvordan vi hjælper vores medlemmer bedst.

Vi forsøger pt. At arrangere en info-aften hvor man vil blive orienteret om de overordnede love og regler på området og hvor man samtidig vil have mulighed for at stille spørgsmål til en fagperson.

Dernæst har vi været i dialog med borgerrådgiver Ranveig Johansen fra Thisted kommune samt DUKH (Den uvildige konsulent ordning på handicapområdet) og der er en klar anbefaling til dig, som enten er borger eller pårørende om at gøre følgende:

1: Du bedes rette henvendelse til borgerrådgiveren i Thisted kommune på tlf: 20490607 og orientere om den situation i er i. Hun vil muligvis kunne give råd og vejledning, men intet er garanteret, det er dog rigtig vigtigt at hun får besked, da hun er bindeleddet mellem borgerne og det politiske niveau.

2: Herefter kan du rette henvendelse til DUKH på tlf: 76301930 for konkret og individuel råd og vejledning

I er fortsat altid velkomne til at rette henvendelse til os med spørgsmål eller yderligere information. Det er vigtigt for os, at vi har et tydeligt billede af omfanget.

Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden