Oplæg for Autismeforeningen Kreds Limfjord

 

Præsentation af Marie Friis Hölck

 

Marie er uddannet socialrådgiver og er aktuelt ansat som privat socialrådgiver i et nyopstartet firma, Spektrumcare. Marie har inden da arbejdet, som socialrådgiver i en Myndighedsafdeling med målgrupperne voksne med autisme, ADHD og sent udviklede. Marie har derfor erfaringen med Servicelovens voksenbestemmelser, som bl.a. behandling af ansøgninger til botilbud, bostøtte, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. I myndighedsarbejdet har Marie ligeledes fået kendskab til beskæftigelseslovgivningen.

 

Det ovenstående har givet grundlaget for at Marie nu er gået privat og hjælper borgere hvis sager er gået i hårdknude, eller hvor kommunen er svær at samarbejde med. Marie vægter højt at sikre borgerens retssikkerhed overholdes, samt at vejlede om hvilke muligheder der er i både beskæftigelseslovgivningen og serviceloven. Det at Marie har erfaring med autisme og ADHD, gør at hun kan formidle til kommunen hvad det vil sige at have disse udfordringer og ligeledes kan Marie oversætte fra kommunesprog til et sprog som er til at forstå.

 

Præsentation af oplæg

 

Oplægget vil rumme to overordnet temaer; beskæftigelseslovgivningen og serviceloven, og tager udgangspunkt i borgere som er 18 år.

 

Der vil være følgende undertemaer:

 • Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg bliver 18 år
 • Hvilke muligheder er der i serviceloven
 • Hvordan skal kommunen behandle min ansøgning
  • Klagegang
 • Beskæftigelseslovgivningen
  • Interne/eksterne tilbud i forbindelse med afklaring
 • Vejen til fleksjob, ressourceforløb, førtidspension
 • Hjælp til indskudslån
 • Hjælp til forhøjet husleje

 

Det er muligt at stille generelle spørgsmål til de ovenstående temaer inden oplægget. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få individuel rådgivning. Spørgsmålene vil blive gennemgået efter oplægget.  

 

Tid og sted:

 

 1. august 2023 kl. 19-20.30

 

Plantagehuset

Plantagevej 18

7700 Thisted

 

Tilmelding: https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/26/

 

Vh. Autismeforeningen Kreds Limfjord