En dialogaften

om det oprettede Ekspertudvalgs, Tranæs-udvalgets, anbefalinger

til en yderligere stramring af de kommunale udgifter på socialområdet!

 

Hilltop

Arvikavej 4, 7800 Skive

 

Tirsdag d. 14. november 2023 fra kl. 19.00 til kl. ca. 22.00

 

Skive afdelingen af Danske Handicaporganisationer, DH-Skive, inviterer som optakt til de kommende års budgetlægning i Skive Kommune hermed til dialogmøde mellem Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og de berørte borgere.

 

Vi har i maj 2023 med meget skepsis erfaret og læst, at det oprettede Ekspertudvalg på socialområdet, Tranæsudvalget,udkom med dets første 11 anbefalinger og pejlemærker af en række, omkring mere økonomisk styring af det sociale område.

 

Der er enkelte gode anbefalinger imellem, men hovedindtrykket er desværre meget nedslående. Det er et udtryk for en fuldstændig mangel på handicappolitisk forståelse og en tendens der peger mod et Danmark, som genopliver et meget usundt fokus på institutionalisering iforhold til dansk handicappolitik!

 

En del af de uheldige anbefalinger er allerede uden forvarsel kommet med i den nye økonomiaftale mellem den danskeRegering og Kommunernes Landsforening, KL, for 2024!

 

Det er fx:

Lettere adgang til at flytte borgere med handicaps i botilbud, hvis kommunen vurderer, at bl.a. tilgængelighedsforholdende bliver for vanskelige i borgerens nuværende bolig grundet borgerens handicap
Indskrænkning af det frie valg af botilbud og dermed en stavnsbinding
Større mulighed for kommunal prioritering på handicapområdet

 

I DH-Skive finder vi det yderst bekymrende, at økonomi får lov til at spille en så central rolle i kommunernes prioritering på handicapområdet også i fremtiden. Handicapområdet har i forvejen været presset på økonomien gennem mange år!!!

 

 

Vi starter aftenen med velkomst og en præsentation. Herefter vil Pia Allerslev, landsformand for CP Danmark, komme med oplæg omkring Ekspertudvalgets anbefalinger bl.a. i henhold til retssikkerheden på handicapområdet, med efterfølgende debat og dialog med politikerne i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i Skive Kommune.

 

I DH-Skive vil vi gerne i yderligere dialog om, hvor den enkelte borgers med handicaps livskvalitet bliver af i Skive Kommune!

 

Senest tilmelding søndag d. 5. november 2023 til:

 

Ole Johnsen, tlf.: 26 84 81 30 / E-mail: o.j@oncable.dk

eller

Jørgen Knudsen, tlf.: 51 15 20 61 / E-mail: jk@asgaard-online.dk

 

 

Hvis der er behov for tolke eller andet; husk selv at bestille.

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Johnsen
Formand DH Skive