Mere relevant end nogensinde skriver Dorthe Hölck, fra Go Between, denne boganmeldelse på deres Facebookside:

Jeg vil ikke i skole – bogen om skolevægring hos børn og unge
Skrevet af Anne Vibeke Fleischer

Denne bog er desværre top aktuel, vi har alt for mange børn der ikke magter den skolekontekst de tilbydes.
Bogens fokus er at perspektivere hvorfor neurotypiske børn ikke trives i skolen, og forfatteren belyser hvordan vi kan håndtere denne tilstand.
Bogen er således delt i to dele, den første del hvor det belyses hvordan vi kan forstå fænomenet skolevægring, og den anden del som retter fokus mod hvordan vi kan håndtere skolevægringen.

Igennem bogen bliver det tydeliggjort via mange eksempler, at skolevægring skal løses i netværket omkring barnet.
Der bliver således fra indledningen præciseret, at det aldrig vil være rimeligt at tænke at barnet alene er årsagen til det ikke kommer i skolen. Det er derimod samspillet mellem konteksten og barnets forudsætninger, der skal analyseres, for at finde vejen tilbage til skolen.

Det er lige præcis det fokus der gør, at jeg kan anbefale denne bog. Det er meget tydeligt at forfatteren er en dygtig psykolog, som har god erfaring i arbejdet med børn, der er i mistrivsel.

Bogens definition af skoleværing er;
Barnets forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed.

Den begrebsafklaring er helt afgørende, fordi når vi opfatter skolevægring som et forsøg på forsvar eller beskyttelse, må vi finde ud af hvorfor barnet har brug for at forsvare sig mod det at gå i skole.
Med forfatternes definition, understreges det at skolevægring ikke bør opfattes som ”barnets manglende evne”, fordi med dette perspektiv vil der være noget galt med barnet. Hun understreger, at skolevægring ikke kan være noget barnet kan gøre for – så straf for ikke at komme i skolen, vil være helt forkert. Derimod skal fokus rettes mod at få analyseret hvorfor barnet forsvarer sig mod skolen.?

I den analyserende del, understreges gennem hele bogen, at skal vi undgå skolevægring, skal vi både få øje på og reagere på, de tidlige tegn barnet viser. Tegnene kan være mange, små som store. Bogen kvalificeres ved at forfatteren gennem bogen giver praktiske eksempler på disse tegn.

Overgange er vanskelige for mange børn, det kan danne usikkerhed og det kræver evnen til fleksibilitet hos det enkelte barn. Særligt utrygge børn har problemer med at håndtere nyt og ukendt. Så vær opmærksomme på overgangene.
Vi skal som fagpersoner, tage os i agt for at tænke, sådan er konteksten, så det skal barnet kunne håndtere. Forfatteren opfordrer fagpersonerne til at være undersøgende, og stille spørgsmålet ”hvad er det barnet forsøger at signalerer med sin adfærd?

Omgivelserne har ifølge forfatteren en opgave i at være nysgerrige, når de skal finde ud af hvad der er i vejen?
Denne opgave et fællesskabsanliggende, det vil sige det er skole og hjemmet, som skal stille sig på samme side som barnet, for at få indblik i hvad årsagerne til skoleværingen kan være?

Forfatteren opfordrer til at vi stiller spørgsmål og analysere, når vi oplever skolevægring.
Lav analysearbejdet før du kommer med løsninger, alle børn er forskellige og det betyder årsagerne til skolevægring er mange og komplekse.
Forfatteren belyser med sine forskellige modeller hvordan vi kan få øje på, hvordan de forskellige kontekster påvirker barnet. Ingen kontekst kan løse skolevægringen alene – det er fællesskabsanligggende mellem de forskellige kontekster – det kan være skole, hjem, de enkelte fag/timer, frikvarterne, skiftene mm.

Forfatteren opfordrer endvidere til at barnet skal i fokus, når skolevægring skal løses. Ikke med et voldsom pres, men med den tilgang at barnet skal opleve sig mødt og forstået. Det er således vigtigt at de forskellige kontekster, får talt med barnet om skolevægringen. I disse samtaler er det helt afgørende, at fokus bliver lagt så barnet ikke pålægges skyldfølelse.
Barnet skal mødes med en forståelse for den situation barnet er bragt i, og med en forventning om alle børn går i skole, hvis de kan.

Bogen er fyldt med gode anvisninger og kognitive metoder til hvordan skolevægringen kan håndteres. Det gode er at forfatteren gennem bogen, gentagne gange tydeliggør at skolevægringen skal håndteres individuelt og efter det enkeltes barns kognitive forudsætninger. Hun tør forvente noget af skole, forældre og barn. Forventningerne er krydret med håb, og respekt for det enkelte barn.

Bogen bliver anbefalet af mig, fordi den faglig kompetent. Anne Vibeke Fleischer ved at skolevægring ikke er en opgave barnet kan løse alene, ligesom der ikke findes en enkelt opskrift på hvordan. Skolevægring er kompleks og derfor er arbejdet omkring det at løse op for skolevægring, langvarigt og kræver en kompetent faglig tilgang.
Læs bogen og bliv inspireret.