Kreds Limfjord kan i samarbejde med Krabbeshus heldagsskole, atter tilbyde søskendenetværk.

Målgruppe

Søskende til børn med autisme i alderen fra 7 – 16 år.

Søskende kommer ofte i klemme i familier med en handicappet bror eller søster. Handicappet er ofte usynligt, og det kan være svært både at forstå den handicappedes reaktioner og egne reaktioner i familiesamspillet. Det kan ligeledes være svært for barnet eller den unge at få talt med nogen om sine vanskeligheder, samt få relevant hjælp til at ændre negative reaktionsmønstre.

Formål

  • Give søskende til børn med autismespektrumforstyrrelse et frirum, hvor de kan få lov til at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med et handicap.
  • Give dem en oplevelse af, at der findes andre børn og unge i samme situation og at de har det på samme måde.
  • Bibringe viden og forståelse om deres bror eller søsters – ofte usynlige – handicap.
  • Få vendt negative reaktionsmønstre som skyld, vrede, dårlig opførsel, forlegenhed, hjælpeløshed osv., som alle er klassiske måder at reagere på når man er søskende til en handicappet bror eller søster, således at relationerne til familie og øvrige netværk bliver styrket.

Form og indhold

Konkret vil det dreje sig om 6 x 2 timer, hvor en aldersmæssigt sammensat gruppe mødes. Indholdet vil være en blanding af samtaler, undervisning, fælles aktiviteter, film mv. under ledelse af uddannet personale fra Krabbeshus Heldagsskole.

Der vil være et let måltid midtvejs hver gang.

Tid og sted

Kurset afvikles på Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive.

Onsdag d. 18. september

Onsdag d. 25. september

Onsdag d. 2. oktober

Onsdag d. 23. oktober

Onsdag d. 30. oktober

Onsdag d. 6. november

Alle dage i tidsrummet fra 16.30 – 18.30.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest fredag d. 30. august til tera@skivekommune.dk

Pris

2.350 kr. pr. deltager

Bemærk

Der kan ved kommunen søges dækning for kursusudgifterne efter servicelovgivningens § 41- merudgifter.

Netværksgruppen arrangeres af:

 Kreds Limfjord og Krabbeshus Heldagsskole